Vööde gradatsioon

Aluno 1 – grey (rahulikkus, stabiilsus) – yellow (tähelepanelikkus) corda    

Vöö saab õpilane, kes on harjutanud 3-12 kuud. Olles valdkonnas uus kuulab ta juhendajat tähelepanelikult, järgib juhiseid ning õpib hoidma tasakaalu.

Aluno 2 – grey-orange (teadmised, kaasamine) corda

Vöö saab õpilane, kes on harjutanud vähemalt 2 aastat ning omab Aluno 1 oskusi. Ta arendab oma oskusi ning omandab teadmisi Capoeirast. Ta armastab seda mida teeb.

Aluno 3 – grey-red (armastus, kirg, side) corda

Vöö saab õpilane, kes on harjutanud vähemalt 3 aastat ning omab Aluno 2 oskusi. Ta arendab oma oskusi ning omandab teadmisi Capoeirast. Tal on Capoeiraga eriline side – armastab seda mida teeb.

Aluno 4 – red-green (tervis) corda

Vöö saab õpilane, kes on harjutanud vähemalt 4 aastat. Ta arendab oma teadmisi ja oskusi, töötab endaga, et saada tugevamaks ja osavamaks. Tal on Capoeiraga eriline side – armastab seda mida teeb.

Aluno 5 – red- blue (intelligentsus, tagasihoidlikkus) corda

Vöö saab õpilane, kes on harjutanud vähemalt 5 aastat. Ta on muutunud enesekindlamaks mõistes ala olemust. Ta on intellektuaalne. Ta arendab oma teadmisi ja oskusi, töötab endaga, et saada tugevamaks ja osavamaks. Tal on Capoeiraga eriline side – armastab seda mida teeb.

Aluno 5 – red- purple (loovus, leidlikkus) corda

Vöö saab õpilane, kes on harjutanud vähemalt 6 aastat. Ta on saavutanud enesekindluse mõistes ala olemust. Ta on intellektuaalne, tunneb huvi Capoeira ajaloo ja muusika vastu, tunneb muusikariiste. Ta töötab endaga, et saada tugevamaks ja osavamaks. Ta tunneb hästi capoeira elemente, näitab üles loovust ja leidlikkust. Ta toetab õpetajat tundides aidates kaaslasi uute elementide omandamisel ja saalis korra hoidmisel. Tal on Capoeiraga eriline side – armastab seda mida teeb.

Graduado 1 – Red Brown (eneseareng) corda

Capoeira kogemus 7 aastat. Õpilane on läbinud õpingute I etapi. Ta pole enam lihtsalt õpilane, vaid abitreener, kes jälgib treeningu käiku ja kontrollib jõusaalis toimuvat. Ta tegeleb enesetäiendamisega, uurib Capoeira ajalugu ja filosoofiat. Ta mängib berimbau, pandeira, atabake jt pille, teab portugali keelseid laule ning nende tähendust.

Graduado 2 – Red Black (võim, jõud) corda

Capoeira kogemus 9 aastat. Lisaks Graduado 1 ette nähtud oskustele tunneb õpilane Roda reegleid, oskab Rodat korraldada. Ta tunneb liigutuste ja sidemete tehnikat ning oskab neid ette näidata. Ta abistab õpetajat ürituste korraldamisel.

Instrutor 1 – Green corda

Capoeira kogemus 10 aastat. Ühevärviline vöö – üleminek iseseisva tegevuse staadiumi. Vöö saanud sportlane on eeskujuks madalamate vööde omajatele. Ta tegeleb enesetäiendamisega, osaleb rahvusvahelistel üritustel ja omandab kogemusi teistelt capoeiristadelt. Ta juhendab iseseisvalt kuni 17-aastaseid sportlasi. Ta mängib pille, laulab portugali keelseid laule ning teab nende tähendust. Ta korraldab iseseisvalt Rodat. Ta abistab õpetajat haldus- ja korraldusküsimustes.

Instrutor 2 – Blue corda

Capoeira kogemus 13 aastat. Ühevärviline vöö – üleminek iseseisva tegevuse staadiumi. Vöö saanud sportlane on eeskujuks madalamate vööde omajatele. Ta tegeleb enesetäiendamisega, osaleb rahvusvahelistel üritustel ja omandab kogemusi teistelt capoeiristadelt. Ta juhendab iseseisvalt kõigi vanuserühma sportlasi. Ta mängib pille, laulab portugali keelseid laule ning teab nende tähendust. Ta korraldab iseseisvalt Rodat. Ta abistab õpetajat haldus- ja korraldusküsimustes ning aitab klubi või gruppi selle arendamisel.

 

Instrutor 3 – Purple corda

Capoeira kogemus 15 aastat. Ühevärviline vöö – üleminek iseseisva tegevuse staadiumi. Vöö saanud sportlane on eeskujuks madalamate vööde omajatele. Ta omab Instrutor 2 oskusi. Ta korraldab iseseisvalt turniire, meistrivõistlusi “roda rua” jne.

 

Professor 1 – Red corda

Capoeira kogemus 18 aastat. Ühevärviline vöö – üleminek iseseisva tegevuse staadiumi. Vöö saanud sportlane on eeskujuks madalamate vööde omajatele. Ta omab kõiki juhendajale nõutavaid oskusi. Ta osaleb haldus- ja korraldusküsimustes. Ta korraldab iseseisvalt turniire, meistrivõistlusi “roda rua” jne.

Professor 2 – Brown corda

Capoeira kogemus 21 aastat. Ühevärviline vöö – üleminek iseseisva tegevuse staadiumi. Vöö saanud sportlane on eeskujuks madalamate vööde omajatele. Ta omab Professor 1 oskusi.